Tájékoztatás

Tájékoztatás

Tájékoztatás

Nincs hozzászólás a(z) Tájékoztatás bejegyzéshez

Tájékoztatás

Apagy Község Önkormányzat

jegyzőjétől

4553 Apagy, Kossuth Lajos út 145.

tel./fax: 42/548-014

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus-járvány terjedése miatt a Kormány az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében veszélyhelyzetet rendelt el.

A veszélyhelyzetnek megfelelően a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje is módosul. Kérek minden lakost, hogy a személyes megbeszélést érintő ügyek kivételével (anyakönyvi ügyek, házasságkötés bejelentése, lakcímváltozás bejelentés stb.) kerüljék a személyes megjelenést a Polgármesteri Hivatalban.

A Polgármesteri Hivatal csak szerdai napon 08:00 és 16:00 óra között tart ügyfélfogadást. A többi napon csak elektronikus úton e-mailben vagy telefonon lehet ügyet intézni.

Akik rendelkeznek ügyfélkapuval kérem szíveskedjenek az ügyeiket az „e-papír” szolgáltatás igénybe vételével elektronikusan intézni a Polgármesteri Hivatal részére Hivatali Kapu-ra történő beküldéssel.

Viszont akik ügyfélkapuval nem rendelkeznek e-mailben a polg.hiv@apagyph.t-online.hu címre történő megküldéssel intézhetik ügyeiket.

A telefonos ügyintézéshez kérem hívják a Polgármesteri Hivatal telefonszámát: 42/548-014.

A Polgármesteri Hivatalban intézhető ügyek kérelem-formanyomtatványait Apagy Község honlapján www.apagy.hu közzétettük, onnan letölthetők. Ügyintézéshez kitöltve juttassák el a Polgármesteri Hivatalba.

Segélyek (rendszeres települési és rendkívüli települési támogatás) valamint a munkabérek kifizetése átutalással történik a kérelmező illetve a munkavállaló által megjelölt számlaszámra. A kérelemnyomtatványon a kérelmező elérhetőségét is meg kell jelölni.

Amennyiben a kérelmező vagy munkavállaló saját számlával nem rendelkezik, úgy szíveskedjen felkeresni egy pénzintézetet folyószámla megnyitása érdekében.

Kis összegű segélyek kifizetésénél javasoljuk a kérelmezőnek, – amennyiben nem rendelkezik saját számlával – hogy valamely közeli hozzátartozó számlaszámát jelölje meg. Az átutalásról elektronikusan – e-mail, SMS – tájékoztatjuk a kérelmezőt.

A Polgármesteri Hivatalban kötendő esküvők alkalmával kérjük a jegyespárokat, hogy lehetőleg csak kis csoportban – 20-25 fő – tartsák meg az esküvőt.

Temetésnél kérjük a hozzátartozókat, hogy a ravatalozó belső helyiségében csak a közvetlen hozzátartozók tartózkodjanak, a többi résztvevő a ravatalozó előterében, illetve a ravatalozó környezetében tartózkodjon a szertartás alatt legalább 1 m távolságra egymástól. Kérjük továbbá hogy a szokásos részvétnyilvánítástól (kézfogás, ölelkezés, csók) tartózkodjanak, illetve a temetés utáni szertartást – halotti tor – csak szűk családi körben tartsák meg.

A járvány terjedésének megakadályozása érdekében kérek minden Lakost, hogy csak abban az esetben keresse fel a Polgármesteri Hivatalt, ha az elintézendő ügy szempontjából feltétlenül szükséges.

Apagy, 2020. március 16.

Tisztelettel:

Dr. Tóth Tibor

jegyző

About the author:

Itt tehet megjegyzést

tizenkilenc − hat =

Back to Top