PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY ÉS ELEKTRONIKUS ÚTON LEFOLYTATANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSA

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY ÉS  ELEKTRONIKUS ÚTON LEFOLYTATANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSA

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY ÉS ELEKTRONIKUS ÚTON LEFOLYTATANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSA

Nincs hozzászólás a(z) PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY ÉS ELEKTRONIKUS ÚTON LEFOLYTATANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSA bejegyzéshez

APAGY KÖZSÉG
új településfejlesztési koncepció, új településrendezési eszközei
(településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és szabályozási terv), továbbá szükség esetén a kapcsolódó
településképi eszközök
egyeztetése vonatkozásában
a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37. § szerinti
teljes eljárás előzetes tájékoztatási szakaszban

 

Tájékoztatom, hogy a Képviselő-testület a 42/2019. (VII.10.) határozattal a település rendezett fejlődése érdekében döntött az új településfejlesztési koncepció, valamint az új településrendezési eszközeinek készítéséről.

Apagy Község Polgármestere tájékoztatja az érintetteket, hogy elkészült Apagy Község új településfejlesztési koncepciójának és új településrendezési eszközeinek előzetes tájékoztatási dokumentációja, melynek partnerségi egyeztetése a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) számú Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján kizárólag elektronikus úton kerül lefolytatásra, megtartásra.

Abban az esetben, ha az egyeztetés során indokolttá válik, a hatályos Településképi Arculati Kézikönyv és a hatályos településképi rendelet is módosításra kerül.

A lakossági fórum 2020. május 6. és 2020. május 21. közötti időszakban kerül meghirdetésre, melyhez kapcsolódóan a véleményeket, észrevételt, javaslatot kizárólag elektronikus levélben a siklodi.attila@apagyph.t-online.hu e-mail címre lehet megküldeni.

A hirdetményhez kapcsolódó dokumentumok megtekintése az alábbi elérhetőségen biztosított: http://apagy.hu/?p=1996 Apagy község új településfejlesztési- és településrendezési eszközök elkészítésének előzetes tájékoztatási tervdokumentációja

 

Apagy, 2020. május 05.

Kiss István

polgármester

About the author:

Itt tehet megjegyzést

egy × egy =

Back to Top