Pályázat az Apagyi Idősek Otthona Intézményvezető munkakör betöltésére.

Pályázat az Apagyi Idősek Otthona Intézményvezető munkakör betöltésére.

Pályázat az Apagyi Idősek Otthona Intézményvezető munkakör betöltésére.

Nincs hozzászólás a(z) Pályázat az Apagyi Idősek Otthona Intézményvezető munkakör betöltésére. bejegyzéshez

Apagy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Apagyi Idősek Otthona

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év 2022. január 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4553 Apagy, Kossuth Lajos utca 104.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény enyéni felelősségű irányítása, tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Szociális területen szerzett egyetem/főiskolai végzettség,
  • vezetői tapasztalat – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. Vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szociális szakvizsga, Szociális intézményben szerzett 5 év feletti vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, Képesítést és szakmai gyakorlatot igazoló okirat másolata, Az Intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az elbírálásban részt vevők a pályázatba betekinthetnek, a pályázat tartalmát megismerhetik, valamint arról, hogy pályázatának nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss István polgármester nyújt, a 42/548-014 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Apagy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (4553 Apagy, Kossuth Lajos utca 145. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4411/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Apagyi Idősek Otthona Intézményvezető.
  • Személyesen: Kiss István polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4553 Apagy, Kossuth Lajos utca 145. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvénynek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000(XII.26) Korm rendelet 1/a § 10. bek. c,) pontjában meghatározott érdekképviseleti szerv képviselőiből álló szakmai bizottság véleményezi. A kinevezésről Apagy Községi Önkormányzat képviselőtestülete dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításának.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 7.

About the author:

Itt tehet megjegyzést

tizenhat − hét =

Back to Top