Pályázat Apagy Község Polgármesteri Hivatala adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázat Apagy Község Polgármesteri Hivatala adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázat Apagy Község Polgármesteri Hivatala adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Nincs hozzászólás a(z) Pályázat Apagy Község Polgármesteri Hivatala adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére bejegyzéshez

Apagyi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Apagyi Polgármesteri Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4553 Apagy, Kossuth Lajos utca 145.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet 12. Adóügyi hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi adókról szóló 1990 évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés) A gépjárműadóról szóló 1991 évi LXXXII. tv. alapján a gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézés, könyvelés. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv alapján a munkakörébe tartozó feladat és hatáskör ellátása, statisztikai jelentések, adóellenőrzési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középfokú képesítés, Középiskola/gimnázium, közgazdasági szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: középfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         Magyar állampogárság cselekvőképesség büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         45/2012(III.20)Korm rendelet szerinti fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képesítést igazoló oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth Tibor jegyző nyújt, a 42/548-014 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Apagyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4553 Apagy, Kossuth Lajos utca 145. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 132/2017 , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
 •         Személyesen: Dr. Tóth Tibor, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4553 Apagy, Kossuth Lajos utca 145. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

About the author:

Itt tehet megjegyzést

19 − hét =

Back to Top