Római Katolikus Egyház

Plébános: Zubály Lajos


Állandó egyházi alkalmak:

Szentmisék minden vasárnap fél 12-kor kezdődnek,
Minden hónap első csütörtöki napján este 6-tól van mise és gyóntatás.
Minden hónap 3. péntek este 6-kor továbbképző, szülői értekezlet van, hogy a szülők gyermekeikkel együtt készülhessenek a szentségek vételére.
A gyakorlati életre felkészítő hittanórák pénteken délután 3-kor kezdődnek.
Keresztúti ájtatosság minden pénteken 5 órakor

Programok:


Évente az egyházközség szervezésében buszkiránduláson veszünk részt, az idén Medugorje-be, a Mária – kegyhelyre szeretnénk elzarándokolni.

A bérmálás május 11-én 10 órakor Napkoron lesz az apagyi fiatalok számára,
Az elsőáldozás május 25-én fél 12-kor kezdődik, itt, az apagyi róm. kat. templomban.
Májusi litánia szintén du. 5 órakor lesz templomunkban. Utána Bibliaóra.
Ápr. 12-én, du. 4-kor gyónás és lelkigyakorlat kezdődik.
A három felekezet összetartozását a január 18-án kezdődött ökumenikus isten-tiszteletek is jól mutatják be.

Apagy_Romai_katolikus_templ

Back to Top