Apagyi Idősek Otthona

Az Idősek Otthonát Apagy Község Önkormányzata Képviselő-testülete hívta életre és működteti 2005. május 02-től. Az Otthon Apagy község központjában a felújított faluközponttól pár méterre található. Jól megközelíthető bármilyen közlekedési eszközzel. 30 férőhelyes, személyes ápolást-gondozást nyújtó „emeltszintű” bentlakásos intézmény. Az emelt szintű ellátás az átlagot jóval meghaladó minőségű körülményeket jelent: önálló, kétszemélyes lakószoba, amelyhez előtér, beépített szekrény, wc., valamint fürdőszoba tartozik. Emellett a közös helyiségek (ebédlő, társalgó, orvosi rendelő) biztosítják a lakók kényelmét. A társalgókban kábel Tv csatlakozás révén választhatnak lakóink a nekik megfelelő műsorok között. Minden lakószoba telefonnal felszerelt, így lakóinkat közvetlenül is kereshetik. A szobák ízlésesen berendezettek, de hozott bútorokból, egyénileg is lehetséges. Az Otthonba való beköltözéskor természetesen mindenki magával hozhatja személyes használati tárgyait; úgymint ruházatot, ágyneműt, rádiót, televíziót, virágot, könyvet stb.

 

Az ellátás igénybevétele

A bentlakásos intézményi ellátás önkéntes jelentkezés alapján történik, melyet az igénylő szóban vagy írásban, saját kezű aláírásával ellátott formanyomtatványon kérhet. A kérelemhez csatolni kell a jövedelméről szóló igazolást, valamint a részletes háziorvosi véleményt. A bentlakásos intézményi elhelyezés tekintetében szociálisan rászorultságot kizárólag a kérelmező életkörülményei, egészségi állapota és fogyatékosság határozza. Négy órát meghaladó gondozási szükséglet teszi jogosulttá a kérelmezőt idős otthoni elhelyezésre.

 

Az Idősek Otthonába történő felvételét kérheti az a Magyarország közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező időskorú személy, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, kórházi ápolásra nem szorul, és szociális helyzeténél, betegsége folytán fogva rászorultnak tekinthető. Jelentkezhet az a 18. életévét betöltött személy is, aki betegsége miatt nem tud magáról gondoskodni, és nincs olyan hozzátartozója, aki az ápolását elláthatná.

 

Térítési díjak, egyszeri hozzájárulás

 

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, melyet, az ellátást igénybevevő, vagy a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy köteles fizetni.

2018. 01. 01. napjától az intézményi térítési díj 66.000.- forint/hó. A bérleti díj 1.250.-forint/hó.

Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

Back to Top