ÉAOP-3.1.3B-09-2010-0002 Kerékpárút építése

ÉAOP-3.1.3B-09-2010-0002 Kerékpárút építése

ÉAOP-3.1.3B-09-2010-0002 Kerékpárút építése

Nincs hozzászólás a(z) ÉAOP-3.1.3B-09-2010-0002 Kerékpárút építése bejegyzéshez

kerékpár

Napjainkban a kerékpáros közlekedés feltételeik nem sok helyen állnak rendelkezésre. Apagy községben korábban még nem került sor kerékpárút építésére. Az ÉAOP-3.1.3/B-09-2010-0002 azonosító számú projekt fő célja a településen áthaladó, 41 számú főközlekedési út 16+326 km szelvény és a 17+474 km szelvény közötti szakaszon a kerékpárút kiépítését. A kerékpárút építése a településen belül érzékelhető intenzív kerékpáros forgalom miatt szükséges.
A projekt rövid távú célja, hogy csökkenjen a kerékpáros balesetek száma, de ugyanakkor növekedjen a kerékpárral iskolába, munkahelyre járó emberek száma.

A projekt átfogó célja a kerékpározás közlekedésben elfoglalt arányának növelése, környezetkímélő közlekedés előtérbe helyezése, az egészséges életmód feltételeinek megteremtése.
A megépített kerékpárút hossza 1148 méter, illetve a becslések alapján az átlagos kerékpáros forgalom növekedés eléri majd a 200 kerékpárost naponta, mely a projekt megvalósulása, a kerékpárút megépülése óta érzékelhetővé vált. A projekt keretében beszerzésre kerültek a közúti jelzőtáblák, az útbaigazító táblák, és felfestésre kerültek az útburkolati jelek.

A projekt keretében megépült kerékpárút kezdőszelvénye a 41 sz. közút 16+326 km szelvényében, az Ady Endre utca (324 hrsz) aszfaltburkolatú útból indul keleti irányban, a közút jobb oldalán, Apagy község belseje felé.
A terveknek megfelelően a kerékpárút a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő, a 0+460.39 és az1+081 szelvényekben csatornákat keresztezi. Ezeken a helyeken a kerékpárút alá átereszek beépítésére volt szükség. További 3 helyen épült áteresz, a 41. sz. közlekedési út vízelvezető árkában keletkező csapadékvíz, illetve a helyi kezelésben lévő árok vízének elvezethetősége érdekében.
A kerékpárút a 41. sz. közlekedési út déli oldalán haladva, a 41. sz. út 17+474 km szelvényében becsatlakozik a jobbra kiágazó, 72 hrsz.-ú belterületi út aszfaltburkolatába. A tervezett kerékpárút végszelvénye: 1+148.05.
Az Apagy belterületére tervezett, de még meg nem valósult körforgalmi csomópont terveit figyelembe véve került kialakításra a kerékpárút ezen a területen.

Az előkészítő tevékenységeket követően (tervezői tervdokumentáció, költségbecslés összeállítása) a pályázat benyújtásával az építési engedélyezi eljárás is elkezdődött. A fejlesztéssel érintett ingatlan részek adás-vétele a támogatás elnyerése után kezdődtek. A tulajdonviszonyok rendezése, a hozzájárulások megszerzése után a támogatási szerződés aláírására került sor 2010. december 14-én, mely2011.01.19-én lépett hatályba.

A támogatási szerződés módosítására többször is sor került. Egyik legfőbb oka a már említett körforgalom megépítésének eltolódása volt, mivel a beruházó végleges döntésére vártunk az építés megkezdése kapcsán. Mivel egyenlőre meghiúsult a körforgalom építése, a kerékpárút építési engedélyének módosítása is szükségessé vált.

A kivitelezésre vonatkozóan közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, amely lezárásaként 2011.december 01-én aláírásra került a Építési vállalkozási szerződés. A kivitelező a Magyar Aszfalt Kft. A tényleges munkálatokat 2012. augusztusában kezdték meg, a kivitelezés pedig 2012.december 14-ére befejeződött, és megkezdődött a műszaki átadás-átvétel. Ennek lezárására 2013. januárjában került sor.
Forgalomba helyezési eljárás után a forgalomba helyezési engedély várhatóan 2013. március végére rendelkezésünkre fog állni.

A projekt megvalósításának időtartama: 2011.december 01 – 2013. január 31.

A projekt lebonyolításában résztvevők:
• Engedélyes tervdokumentáció készítője: MMI Tervező Kft. 4400 Nyíregyháza, Óvoda utca 59. Marinkás Kálmánné tervező
• Közbeszerzési eljárás lebonyolítása: Golden Credit Invest Kft. 4400 Nyíregyháza, Jósa A. u. 10-12. fsz. 3. – Dr. Szilágyiné Csengeri Ágnes közbeszerzési tanácsadó
• Kivitelező: MAGYAR ASZFALT KFT. 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. – Tóth Attila képviselő
• Műszaki ellenőrzés: MMI Tervező Kft. 4400 Nyíregyháza, Óvoda utca 59. Marinkás Kálmánné tervező
• Nyilvánosság biztosítása: SZABADOS-OK Kft. 4553 Apagy Vörösmarty u. 5. – Szabados László Ügyvezető
• Könyvvizsgálat: Kenéz Sándor Okleveles könyvvizsgáló 4405 Nyíregyháza, Bóbita u. 27.

Pénzügyi adatok:
Beruházás összesen 60.958.198.-
Támogatás 57.910.288.-
EU Önerő támogatás 2.760.723.-
Önkormányzati önerő 287.187.-
Támogatás mértéke 94,999999%
Kivitelezés költsége 56.083.200.-
Tervezési költség 1.758.500.-
Közbeszerzési eljárás költsége 455.000.-
Területszerzés költsége 1.056.498.-
Hatósági díjak 52.900.-
Műszaki ellenőrzés 652.500.-
Nyilvánosság biztosítása 406.400.-
Könyvvizsgálat 492.760.-

 

About the author:

Itt tehet megjegyzést

4 × 5 =

Back to Top