Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás

Nincs hozzászólás a(z) Ajánlattételi felhívás bejegyzéshez

Apagy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 74/2019(XII.18) határozata alapján eladásra meghirdeti a tulajdonát képező apagyi  178/4 hrsz-u 1732  m2 nagyságú lakóház udvar megnevezésű, valamint az apagyi 178/5 hrsz-u 8838 m2 nagyságú kivett beépítetlen művelési ágú területet.

Az ingatlanok a 41. számú főút mellett helyezkednek el. Az ingatlanokra egyben és külön- külön is lehet ajánlatot tenni.

Az ingatlanok előzetes telefonos egyeztetést követőn a helyszínen megtekinthetőek. Érdeklődni Kiss István polgármesternél lehet a 42/548-014 telefonszámon.

Ajánlatokat írásban Apagy település polgármesteréhez címezve postán ( Apagyi Polgármesteri Hivatal 4553 Apagy Kossuth Lajos út 145) cégszerűen aláírt formában kérjük megtenni legkésőbb 2020 január 31 nap ( péntek ) 14,00 óráig beérkezőleg.

Az ajánlatban meg kell jelölni az ajánlattevő alapadatait, elérhetőségét, a felajánlott vételárat, az ellenérték megfizetésének módját és határidejét, az ajánlati kötöttség időtartamát.

Ajánlatkérő vállalja,  hogy a határidőben beérkezett ajánlattevőket az ajánlatok elbírálásának idejéről és módjáról  emailben , 2020 február 7 napjáig értesíti ,  az ajánlatokat legkésőbb 2020 február 15 napjáig elbírálja, és annak eredményéről ajánlattevőket értesíti.

Az ajánlat elbírálási szempontja a legmagasabb összegű ajánlat.

Ajánlatkérő a beérkező ajánlatok alapján szerződéskötési kötelezettséget nem vállal

About the author:

Tags:

Itt tehet megjegyzést

13 + 13 =

Back to Top