Projekt előkészítési folyamatok

Projekt előkészítési folyamatok

Nincs hozzászólás a(z) Projekt előkészítési folyamatok bejegyzéshez

A TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00017 számú projekt előkészítési folyamatai a támogatási szerződés aláírása után tovább folytatódtak.

A pályázathoz vázlattervek kerültek benyújtásra, amelyeket engedélyes tervdokumentációban kellett kidolgozni, majd ez alapján építési engedélyt kellett kérni. Természetesen a tervezési folyamatok az alapinfrastruktúra fejlesztés, azaz ivóvíz hálózat bővítés, az útépítés és a gázhálózat fejlesztés esetében is megkezdődtek, amelyek szintén hatósági engedély köteles tevékenységek voltak.

A tervezett üzemek területei a pályázat benyújtásakor magántulajdonban voltak, és a pályázat feltételei szerint azt a kedvezményezett meg kellett vásárolja. Telekmegosztási eljárás során kerültek kijelölésre a végleges ingatlanok, amelyeket adás-vételi szerzés alapján az Akác-Trade Kft. megszerzett. Az ingatlanvásárlás szintén támogatás által finanszírozott költség.

A pályázati felhívás alapján kötelező volt környezeti hatásvizsgálat készítése is, mivel külterületen valósul meg a fejlesztés.

A hatósági engedélyek birtokában a kiviteli tervek és tervezői költségbecslések is elkészültek, amelyek alapján megállapításra került az a probléma, hogy az eredetileg elképzelt műszaki tartalomnak megfelelő üzemek kivitelezése nem fér bele az elnyert támogatási összegbe. A tervek átdolgozásával műszaki tartalom csökkentésére került sor a projektcél elérése mellett.

A módosított kiviteli tervek alapján kiválasztásra került az épületek, az útépítés és ivóvíz hálózat bővítés kivitelezője, a DCS-BAU Kft. A vállalkozási szerződések aláírására 2019.05.23-án került sor.

A villamos hálózat fejlesztés kapcsán az E-ON Tiszántáli Áramhálózati Zrt-vel hálózat csatlakozási szerződés került aláírásra, csatlakozási díj megfizetésre került.

About the author:

Itt tehet megjegyzést

11 + kettő =

Back to Top