NEVEZETESSÉGEK

  1. REFORMÁTUS TEMPLOM

Műemlék-jellegű épülete a település központjában található 360 fő befogadására alkalmas református templom. A régi templom a Papszigetben, a középkorban épült.

A XReformátus TemplomVI. században, a reformáció korában valószínű, hogy az apagyi egyház lett a környéken először reformátussá, ezt bizonyítja az 1569-ből a református lelkész tollából ránk maradt feljegyzés.

A régi templomot 1770-76 között toldották ki kelet felé, majd 1809-ben ezt jelentették:

“van temploma, mely régi épület és most szándékozik az ekklésia romladozásaiból felépíteni “

Van még jó állapotban fából készült torony, melyben vagyon kisharang az ekklésia közönséges költségével öntetve.

1838-ban felújítási munkákat végeztek a haranglábon, az azon dolgozók neveit is megörökítették akkor.

A következő esztendőben villámcsapás tönkretette a haranglábat, ezért elhatározták a kőtorony építését, és megkezdték hozzá a bodrogkeresztúri kő szállítását.

1840-44 között lett kész a nyugati homlokzat előtti torony, melyet Koska István kőműves Szepes vármegyei, olaszi lakos tervezett.

1865-ben készült a négy fiatornyos díszes toronysisakja. Mai formáját 1952-ben nyerte el. A belső berendezés eklektikus stílusban készült 1911-ben. A szószék Oprics József iparművész alkotása. A korona neo-eklektikus és egyedülálló a maga nemében. A templom 410 kg-os harangját a budapesti Harangművek készítette 1922-ben, a 150 kg-osat Szlezák László 1922-ben Budapesten.


Római Katolikus Templom

  1. RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

Apagy római katolikus hitéleti első említése 1761-ből való, amikor újjáalakult a napkori anya egyházközség, Apagyot és Sényőt hozzácsatolták leányegyházként.

A templom a 90-es évek elejére felújításra szorult. Az akkori plébános új templom építését kezdeményezte melyet az egyházközség jóváhagyott, és Vaskó Pál mérnök, egri műszaki ellenőrrel megterveztette a templomot.

A helyi lakosok korra, nemre, vallásra való tekintet nélkül munkával, anyagi eszközökkel segítették az építkezést.

A templomot 1996-ban június 23-án, a templombúcsún Bosák Nándor püspök atya Szent László nevére szentelte fel és adta át rendeltetésének.

 


 

Görög Katolikus Templom

  1. GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM

A templom terveit ifj. Smiják István készítette 1929-ben,Vályi Miklós papsága idején, fölszentelésének éve 1930, címünnepe: Szűz Mária örömhírvétele.

Ezt a pillanatot ábrázolja a szentély falfestménye is. A templombelső képeinek tematikája Szűz Mária életéhez kapcsolódik.

Az egyházközség alapítási éve 1931. A Parókia 1995-ben Miló Miklós esperes idején épült. A templom épülete 1998-ban kibővült a templom-hajóhoz épült toronnyal.

 

 


unavailable_pic

  1. HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM

Apagy község határa régészeti leletekben viszonylag gazdag, amelyből szép számmal kerültek be leletek a múzeumba. A régészeti leletekből arra lehet következtetni, hogy a falu környéke a legkorábbi időktől szinte folyamatosan lakott volt.

A Helytörténeti Múzeumban elhelyezésre kerültek az új kőkor emberének eszközei, agyag és cserépedények, a fölművelés eszközei, különböző fémtárgyak, fegyverek, korabeli pénzek.

A Helytörténeti Múzeum egy helyiségében került elhelyezésre egy korhű bútorokkal berendezett szoba, amely hűen mutatja be az akkori lakóházak berendezését, és az életkörülményeket.

A gyűjtemény megtekinthető Apagy Község Polgármesteri Hivatala épületében minden nap.

 

Back to Top